Dovre folkebibliotek og biblioteket ved Nord-Gudbrandsdal VGS, Dombås / Dovre ungdomsskule

   
Huskelisten er tom

 

Biblioteket sine tenester er gratis og for alle!

Dovre folkebibliotek er samlokaliserte med Opplandsarkivet avdeling Dovre. Du finn oss i Frichgården i Dombås sentrum.

Vi har dagens aviser, godt utval av tidsskrift, datamaskiner til fri bruk og trådlaust nett.

I samarbeid med andre bibliotek skaffar vi det meste. Spør oss! 

Innleveringskasse for lånte bøker finn du i inngangspartiet på COOP-bygget.

For meir informasjon og arrangement, sjå på denne sida

select