Dovre folkebibliotek og biblioteket ved Nord-Gudbrandsdal VGS, Dombås / Dovre ungdomsskule

   
Huskelisten er tom

Klikk for stort bilde

Dovre folkebibliotek opnar for publikum måndag 18. mai!

 Likevel vil ikkje alt vere heilt som før på ei stund enda. For å følge retningsliner frå sentrale og lokale myndigheiter, begrensar vi kor mange som nyttar biblioteket samtidig. Vi tilbyr derfor berre utlån og innlevering av bibliotekmateriale.

Vi oppfordrar våre besøkande til å gjere besøket så kort som praktisk mogleg. Slik får fleire moglegheit til å bruke biblioteket utan at antal samtidige besøkande blir for høgt. Sitjeplassar, aviser og PCer er derfor utilgjengelege inntil vidare. Det er fint om ein person frå kvar familie kan låne og levere for alle. De må gjerne bestille på førehand.

Alt som skal leverast inn skal i innleveringskasse på biblioteket eller på Coop.

Vi vil også halde fram med take away-biblioteket, for den som ynskjer det. Hugs å gje oss beskjed når du bestiller boka om du vil vi skal pakke den for deg og setje den i take away-hylla.

Vi gler oss til å få besøk att!

Opningstider:

Måndag 12-19

Tysdag 10-15

Fredag 10-15

Laurdag 11-14

 

Biblioteket sine tenester er gratis og for alle!

Dovre folkebibliotek er samlokaliserte med Opplandsarkivet avdeling Dovre. Du finn oss i Frichgården i Dombås sentrum.

Vi har dagens aviser, godt utval av tidsskrift, datamaskiner til fri bruk og trådlaust nett.

I samarbeid med andre bibliotek skaffar vi det meste. Spør oss! 

Ynskjer du å arrangere foredrag, debatt, kurs eller liknande? Ta kontakt med oss: folkebiblioteket@dovre.kommune.no eller 61242690

Innleveringskasse for lånte bøker finn du i inngangspartiet på COOP-bygget.

For meir informasjon og arrangement, sjå på denne sida

select